Råt&Godts bidrag til bæredygtig udvikling

Råt&Godts forretningsmodel er socialt og miljømæssigt bæredygtig i sin kerne. Alle vores aktiviteter og processer er bæredygtige og har til formål at fremme social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling, og vi bidrager derfor naturligt til de fleste af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Mål 17: Partnerskaber for bæredygtig udvikling

Gennem partnerskaber med et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner, ansvarlige private virksomheder og organisationer samt kommuner hjælper vi borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse og fremmer genbrug af gode materialer.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst / Mål 10: Mindre ulighed / Mål 1: Afskaf fattigdom

De unge i Råt&Godt får tilknytning til erhvervslivet fra starten af deres forløb igennem i fælles bæredygtige opgaver og projekter i samarbejde med vores partnere. Her får de indsigt aktuelle beskæftigelsesmuligheder og konkrete arbejdsprocesser ved samarbejdspartnerne.

Det er med til at give de unge afklaring i forhold til valg af beskæftigelsesretning og minimerer frafald på erhvervsuddannelserne. Samtidigt får erhvervslivet adgang til kvalificeret arbejdskraft med viden og færdigheder til at fremme bæredygtig udvikling.

De unge får en fod indenfor på arbejdsmarkedet gennem praktikforløb ved vores samarbejdspartnere i afslutningsfasen af deres forløb i Råt&Godt. Målet med praktikforløbene er ansættelse i virksomheden. De unge får en tryg og støttende overgang fra forløb til beskæftigelse, som gør det lettere for dem at vælge retning, blive integreret på arbejdspladsen og fastholde beskæftigelsen.

Overgangen fra overførselsindkomst til lønnet beskæftige, som fastholdes, betyder højere indkomst for den enkelte såvel som samfundet.

Når de unge lykkes, så lykkes vi!

 

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

 

Mål 3: Sundhed og Trivsel

 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

 

 

Råt&Godt – fordi mennesker og materialer fortjener en chance til!

Råt&Godts bæredygtige partnerskaber

Alabu Bolig

Mennesker, materialer og vidensdeling

Build17

Mennesker, materialer og maskiner

Det Obelske Familiefond

støtter Materialebanken

Himmerland Boligforening

Mennesker, materialer og vidensdeling

Højer Møbler

Mennesker, materialer og vidensdeling

Hustømrerne

Mennesker, materialer og vidensdeling

IKEA Aalborg

Mennesker, materialer og vidensdeling

Magasin

Mennesker, materialer og vidensdeling

Techcollege Aalborg

Mennesker, materialer og vidensdeling

TL BYG

Mennesker, materialer og vidensdeling

Tuborgfondet

støtter Sødt&Blødt

VUC & HF Nordjylland

Mennesker og vidensdeling

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os