Råt&Godts bæredygtighedsprofil

Læs vores CSR-rapport 2022 her.

Råt&Godts forretningsmodel er socialansvarlig med fokus på genbrugs- og restmaterialer i sin kerne. Vores aktiviteter og processer har fokus på alle tre områder af bæredygtighedsbegrebet: social, økonomisk og miljømæssig, og vi bidrager derfor til følgende af FNs verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Gennem partnerskaber med et bredt udsnit af offentlige institutioner, private virksomheder samt kommuner hjælper vi borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse og fremmer genbrug af gode materialer.

Når de unge lykkes, så lykkes vi!

De unge i Råt&Godt får tilknytning til erhvervslivet fra starten af deres forløb igennem i fælles opgaver og projekter i samarbejde med vores partnere. Her får de indsigt i aktuelle beskæftigelsesmuligheder og konkrete arbejdsprocesser ved samarbejdspartnerne.

Det er med til at give de unge afklaring i forhold til valg af beskæftigelsesretning og minimerer frafald på erhvervsuddannelserne. Samtidigt får erhvervslivet adgang til kvalificeret arbejdskraft med viden og færdigheder til at fremme bæredygtig udvikling.

De unge i Råt&Godt får tilknytning til erhvervslivet fra starten af deres forløb igennem fælles opgaver og projekter i samarbejde med vores partnere. Her får de indsigt i aktuelle beskæftigelsesmuligheder og konkrete arbejdsprocesser hos samarbejdspartnerne.

Overgangen fra overførselsindkomst til lønnet beskæftige, som fastholdes, betyder højere indkomst for den enkelte såvel som samfundet.

CO2 besparelsen svarer til 403 danske gennemsnitsfamiliers ÅRLIGE kørsel i NY bil!
(jvf. gennemsnitsfamilieskørsel fra Alka og nye bilers energieffektivitet fra Danmarks Statistik)

Tallet i vores CO2 tæller dækker i øjeblikket over vores flamingogenbrug. Her registrerer vi, hvor mange kilo flamingo hver enkelte virksomhed afleverer og beregner CO2 besparelsen på baggrund af tal fra EPS-branchen. Tallene fra EPS-branchen tager udgangspunkt i, hvor meget CO2, der spares ved at genanvende flamingo sammenlignet med produktionen af tilsvarende mængde ny flamingo.

Vi arbejder hele tiden med at gøre vores dataindsamling af miljøeffekten af vores indsats endnu skarpere. Det er vigtigt for os selv, så vi kan vise, hvor stort et arbejde vores ansatte gør i bestræbelserne på et mere bæredygtigt samfund og cirkulært ressourceforbrug.

Denne data er desuden relevant for vores samarbejdspartnere, da de skal bruge data til deres bæredygtighedsregnskaber. Derfor gør vi os altid umage med præcist at måle og belyse materialernes rejse.

CO2 tælleren indeholder således data fra:

  • Flamingo (EPS), der indsamles og komprimeres bliver vejet og sendt til genanvendelse ved Sundolitt. Vores tal er således antal kilo, vi genanvender sammenholdt med den bæredygtighedseffekt, det har jævnfør tal fra EPS-branchen.

Og vi arbejder på, at den på sigt også skal indeholde følgende:

  • Plast, der indsamles og behandles bliver vejet sendt til genanvendelse. Bæredygtighedseffekten bliver baseret på tal fra Plastindustrien – brancheforeningen for danske plastvirksomheder.
  • Træ, der genanvendes i vores produktion til nye møbler, indretning og byggeprojekter i vores værksteder. CO2 besparelsen fra træ bliver baseret på beregninger fra Upcycling Forum.
  • Jern, der vejes og genanvendes og indgår i nye projekter i vores smedje. CO2 besparelsen bliver baseret på beregninger fra Upcycling Forum.

GROW udregner samfundsværdien af, at vi ansætter fleksjobbere, lærlinge og hjælper unge på kanten af arbejdsmarkedet videre i job eller uddannelse med beskæftigelsesforløb og STU. Tallet er gældende for 2022 + 2023.

Bæredygtighedsberegneren estimerer den minimumsgevinst, som Råt&Godt bidrager med til samfundet.

Beregningen er udarbejdet på baggrund af Socialstyrelsens tal for de samfundsmæssige besparelser, der opnås, når mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job.

Beregneren bygger på de kortsigtede effekter for den offentlige økonomi, hvori der medtages de reducerede udgifter til overførselsindkomster og øgede skatteindtægter.

Der medtages desuden en række afledte effekter for den offentlige økonomi som eksempelvis reducerede samfundsudgifter til misbrugsbehandling, behandling af psykisk sygdom og kriminalitet.

På den måde bygger beregningen på fire søjler: Råt&Godts egne tal for vores CSR-ansættelser, de offentlige indtægter ved skat, de sparede offentlige ydelser og de sparede udgifter ved udvalgte sociale udfordringer.

Beregneren er valideret af revisions- og konsulenthuset Deloitte.

For at læse det fulde grundlag for den sociale bæredygtighedsberegner GROW læs mere her.

Kontakt

Christian Helweg

Stiftende direktør
E-mail: christian@raatoggodt.dk
Telefon: 60 82 76 06

Katrine Dalsgaard

Assisterende leder og socialrådgiver
E-mail: kontakt@raatoggodt.dk
Telefon: 50 47 02 82

Råt&Godts partnerskaber

Alabu Bolig

Mennesker, materialer og vidensdeling

Build17

Mennesker, materialer og maskiner

Det Obelske Familiefond

støtter Materialebanken

Himmerland Boligforening

Mennesker, materialer og vidensdeling

Højer Møbler

Mennesker, materialer og vidensdeling

Hustømrerne

Mennesker, materialer og vidensdeling

IKEA Aalborg

Mennesker, materialer og vidensdeling

Magasin

Mennesker, materialer og vidensdeling

Techcollege Aalborg

Mennesker, materialer og vidensdeling

TL BYG

Mennesker, materialer og vidensdeling

Tuborgfondet

støtter Råt&Godts syværksted

VUC & HF Nordjylland

Mennesker og vidensdeling

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os