Partnerskaber for bæredygtig udvikling

 

Råt&Godts forretningsmodel er socialt og miljømæssigt bæredygtig i sin kerne. Alle vores aktiviteter og processer er bæredygtige og har til formål at fremme socialt og miljømæssigt bæredygtigt ansvar. Derfor samarbejder vi med partnere, der tager et socialt og miljømæssigt bæredygtigt ansvar.

Gennem partnerskaber med et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner, ansvarlige private virksomheder og organisationer samt kommuner hjælper vi borgere fra kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse og fremmer genbrug af gode materialer.

De unge i Råt&Godt får tilknytning til erhvervslivet fra starten af deres forløb igennem i fælles bæredygtige opgaver og projekter i samarbejde med vores partnere. Her får de indsigt aktuelle beskæftigelsesmuligheder og konkrete arbejdsprocesser ved samarbejdspartnerne.

Det er med til at give de unge afklaring i forhold til valg af beskæftigelsesretning og minimerer frafald på erhvervsuddannelserne. Samtidigt får erhvervslivet adgang til kvalificeret arbejdskraft med viden og færdigheder til at fremme bæredygtig udvikling.

 

Når de unge lykkes, så lykkes vi!

 

Råt&Godt – fordi mennesker og materialer fortjener en chance til!

Råt&Godts bæredygtige partnerskaber

Alabu Bolig

Mennesker, materialer og vidensdeling

Build17

Mennesker, materialer og maskiner

Det Obelske Familiefond

støtter Materialebanken

Himmerland Boligforening

Mennesker, materialer og vidensdeling

Højer Møbler

Mennesker, materialer og vidensdeling

Hustømrerne

Mennesker, materialer og vidensdeling

IKEA Aalborg

Mennesker, materialer og vidensdeling

Magasin

Mennesker, materialer og vidensdeling

Techcollege Aalborg

Mennesker, materialer og vidensdeling

TL BYG

Mennesker, materialer og vidensdeling

Tuborgfondet

støtter Sødt&Blødt

VUC & HF Nordjylland

Mennesker og vidensdeling

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os