Evaluering af Råt&Godts beskæftigelsesindsats

Konsulenthuset Cabi – flere i arbejde har fulgt to af Råt&Godts projekter, Småt&Godt og Materialebanken, i 2020-2022. Projekternes primære formål var at hjælpe unge borgere med udfordringer ud over ledighed videre i meningsfuld beskæftigelse. Begge projekter bygger på Råt&Godts metode med principper omkring socialansvarlig udvikling med brug af genbrugsmaterialer og meningsfuld beskæftigelse. Fundamentet for det metodiske arbejde er Råt&Godts AFA-plan: 1) Afklaring, 2) Fordybelse og udvikling og 3) Afslutning samt hvordan de socialfaglige kompetencer i Råt&Godt bidrager til beskæftigelsesforløbet. Cabis evaluering er læringsorienteret, hvor der arbejdes med en kombination af målopfyldelsesevaluering og procesevaluering. Projekterne er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og Det Obelske Familiefond.

Cabi fremhæver syv virkningsfulde faktorer i Råt&Godts beskæftigelsesforløb, der bidrager til de unges succes:

  1. Godt arbejdsfællesskab. Arbejdsmiljøet er trygt og godt, og de unge kan lide at være en del af det. 

  2. Positiv stemning. Private og offentlige samarbejdspartnere og de unge i Aalborg-området ser Råt&Godt i et positivt lys.

  3. Ægte arbejdsopgaver og ægte kunder. De unge finder mening i deres arbejdsopgaver, fordi de udfører dem for privatkunder samt offentlige og private virksomheder på bestilling. For flere af de unge giver arbejdet med genbrugsmaterialer ekstra motivation.

  4. Personalets sammensætning. Råt&Godt har et personale med både håndværksmæssige, pædagogiske og socialfaglige kompetencer.

  5. Fast kontaktperson. De unge har en fast og daglig kontaktperson, som de løser opgaver sammen med, og som koordinerer kontakt til kommune, virksomheder mv.

  6. Kombineret og kontinuerlig indsats. De unge har tid til at udvikle sig, både personligt, socialt, praktisk og fagligt i en kombineret social- og beskæftigelsesindsats.

  7. Gode overgange. Der er etableret gode overgange, først i form af kombinationsforløb, hvor de unge kan være i praktik kombineret med en tilknytning til Råt&Godt, og derpå opfølgning, når de unge er afsluttet hos Råt&Godt.

Råt&Godt – fordi mennesker og materialer fortjener en chance til.

Læs Cabis evalueringsrapport her

Raat & godt tømrer & snedker Aalborg

Kontakt os

Kontakt Råt&Godts socialrådgiver, Katrine, hvis du vil høre mere om vores beskæftigelsestilbud og evalueringen.

Katrine Dalsgaard

Assisterende leder og socialrådgiver
E-mail: kontakt@raatoggodt.dk
Telefon: 50 47 02 82

Hvad får de unge ud af et forløb i Råt&Godt?

De unges vej til beskæftigelse beskrives i en række artikler, der har fokus på den enkeltes historie og udvikling. Hør de unge og vores samarbejdspartnere fortælle om deres forløb i artiklerne og videoerne herunder.

Nikolajs forløb

hos Råt&Godt

Læs mere om projekterne

Råt&Godt – Materialebank

Støttet af Det Obelske Familiefond

Periode: 2020-2022

Støttet af

Småt&Godt

Støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond

Periode: 2020-2022

Støttet af

Den A. P. Møllerske Støttefond

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os