Stillingsbetegnelse
Stiftende direktør

Uddannelse
Professionsbachelor i international hospitality management

Christian Helweg

Min rolle i Råt&Godt 

Jeg har det overordnede overblik og får alle afdelingerne og menneskerne til at spille sammen ved at optimere på anvendelsen af de menneskelige og materielle ressourcer. Både konkret i forhold til materialerne og vores forskellige setups.

Udviklingsafdelingen, for eksempel, blev oprettet fordi der var en mulighed, og jeg tænkte, at vi selv kunne søge midler og administrere projekter til udvikling af nye initiativer og afdelinger. Vi har tidligere haft eksterne konsulenter til at hjælpe med den del, men det gav mere værdi at have de kompetencer i huset.

Som Råt&Godt voksede, så jeg et behov for at alle unge blev tilknyttet faste kontaktpersoner, fordi det var mest effektivt, og jeg i stigende grad var efterspurgt andre steder. Min rolle er gået fra at være primær kontaktperson på alle unge i starten, til i dag at fungere som sekundær kontaktperson for dem, der har særlige udfordringer. Det betyder, at alle unge har den tætte, individuelle opfølgning, som er så vigtigt for deres udvikling.

Jeg er stadig bindeled mellem jobcenteret og Råt&Godt, og jeg er til stede, hvis både rådgivere, unge og ansatte har behov for at kontakte mig. Jeg sørger også for at have fingeren på pulsen i forhold til, hvordan de unge har det, blandt andet gennem de daglige morgensamlinger og afslutninger og ved at prioritere at være til stede i værkstedet.

Et andet eksempel er oprettelsen af funktionen som værkstedleder. Tidligere havde jeg alle kasketter på, men jeg har lært at uddelegere og bruge mine kompetencer, der hvor de giver mest værdi.

Jeg bruger meget tid på at forretningsudvikle, netværke og skabe partnerskaber med virksomheder, som også tager – eller ønsker at tage – ansvar for miljø og samfund. Det er forretningsudvikling at værdiskabe; at tænke nye forretningsområder, metoder og måder at gøre tingene på, som giver værdi for os selv og andre.

Råt&Godt skaber værdi for vores samarbejdspartnere ved at synliggøre, at vi sammen tager hånd om meget essentielle og aktuelle samfundsudfordringer – globale såvel som lokale. Det gør vi i praksis ved at minimere CO2-udslip og hjælpe borgere i job og uddannelse.

Råt&Godts udvikling er en spændende rejse, som jeg føler først lige er begyndt.

Råt&Godt er for mig en metode, eller en måde at tænke og tage ansvar på. Derfor vil Råt&Godt løbende udvikle sig over tid for eksempel til andre fag eller områder.

Jeg plejer at sige, at det er lige meget, om vi laver møbler eller flødeboller. Det handler om måden at tænke socialansvarlig og bæredygtig forretning på.

Hør om tankerne bag etableringen af Råt&Godt

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os