Det Obelske Familiefond

– støtter udviklingen af Råt&Godt – Materialebank

Materialebanken støttes af Det Obelske Familiefond i en to-årig projektperiode.

I løbet af projektperioden vil 10 unge med udfordringer ud over ledighed beskæftiges og støttes til at komme videre i uddannelse eller job gennem Materialebanken. Målet er at mindst 8 unge kommer succesfuldt videre i meningsfuld beskæftigelse. For at nå dette mål skaber vi partnerskaber med virksomheder, der vil bidrage til den bæredygtige og socialansvarlige udvikling gennem bæredygtige nedbrydningsprojekter, praktikker, lærepladser og ordinære jobs.

Projektet følges og evalueres af Cabi – bedre arbejde til flere.

 

Råt&Godt – fordi mennesker og materialer fortjener en chance til.

 

 

Tidligere projekter

Det Obelske Familiefond har været med i udviklingen af Råt&Godt helt fra start. I den tid har Råt&Godt vokset fra at være en startupvirksomhed, som blev igangsat af frivillige kræfter, til i 2021 at beskæftige 18 medarbejdere, have kapacitet til at beskæftige mere end 20 unge forløb samt have partnerskaber med en række aktører, der sikrer at de unge kommer godt videre i beskæftigelse.

2016: Nye maskiner skabte grundlag for udvikling

Det Obelske Familiefond støttede Råt&Godt første gang allerede i 2016 med en bevilling, der gik til indkøb af maskiner, som var med til at sikre en større og mere effektiv produktion. Dette gjorde os i stand til at have flere unge i forløb i værkstedet og styrke arbejdet med at motivere og ruste dem til beskæftigelse. I 2017 kunne vi slåedes beskæftige ni unge i vores forløb.

2017-2019: Socialfaglige kompetencer og partnerskaber hjælper de unge godt videre

Anden gang Råt&Godt modtog støtte fra Det Obelske Familiefond var i 2017, hvor bevillingen dækkede ansættelse af to medarbejdere med en kombination af socialfaglige og håndværksmæssige baggrunde.

 

Dette projekt førte til udviklingen af den socialfaglige metode, som vi i dag arbejder efter. Metoden er konkretiseret i vores AFA Plan, som er et trefaset forløb med fokus på de unges Afklaring; Fordybelse og udvikling; og Afslutning. AFA planen er et stærkt værktøj, der sikrer, at alle kontaktpersoner har en helhedsorienteret tilgang til de unges udvikling med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer, kompetencer og interesser. Med en fælles tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske, kan vi hjælpe flere unge med at øge deres livsmestring og blive rustet til at være selvforsørgende.

 

Igennem projektet skabte vi desuden relationer til uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i lokalområdet – både eksternt og i vores egne lokaler i iværksætterfællesskabet, Urban City, som vi etablerede i 2018. Den brede samarbejdsflade har givet os større mulighed for at hjælpe de unge succesfuldt videre. De unge får indsigt i forskellige beskæftigelsesområder, og brobygnings- og praktikforløbene er et godt værktøj til at hjælpe de unge i ordinær beskæftigelse. Når Råt&Godt hjælper vores unge i praktik i virksomheder er det med den hensigt, at praktikken kan føre til beskæftigelse i form af tilbud om en læreplads eller ordinære timer, såfremt praktikforløbet går godt og parterne er indstillet på at fortsætte samarbejdet

I januar 2020 var der således 17 unge i aktive forløb, og 19 ud af 21, der havde afsluttet forløb ved Råt&Godt var kommet succesfuldt videre i meningsfuld beskæftigelse. På baggrund af disse resultater, er vi blevet en fast del af Aalborg Kommunes tilbudsvifte.

Råt&Godt – Materialebank:

dit bæredygtige byggemarked

Periode: 2020-2022

Evalueres af Cabi – bedre arbejde til flere

Projektet bidrager til følgende verdensmål

null

Genbrugsbyggematerialer

Skal du i gang med et byggeprojekt - og vil du bygge bæredygtigt? Så tjek Materialebankens side ud. Her finder du et udvalg af genbrugsbyggematerialer og masser af inspiration.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os