Himmerland Boligforening og Råt&Godt

Råt&Godt og Himmerland Boligforening samarbejder om:

 

Etablering af praktikker og ordinære jobs for unge, der er i forløb i Råt&Godt

 

Genanvendelse af materialer fra renoveringsprojekter

 

Fælles byggeprojekter, hvor byggematerialer fra boligforeningen, f.eks. gulvbrædder fra en lejlighed, bruges til nye projekter i foreningen. Såfremt Råt&Godt har borgere i forløb, der er bosat i området, vil det være dem, der hjælper med at udføre disse projekter.

 

Vidensdeling i forskellige tværfaglige fora:

  • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark.
  • Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltnings konference om social bæredygtighed i praksis.

Samarbejdet bidrager til følgende verdensmål

Himmerland Boligforening & Råt&Godt

Mennesker, materialer og vidensdeling

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os