Råt&Godt STU

Råt&Godt STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er praksisorienteret med undervisning i håndværkssteder, hvor eleven indgår i den daglige virkelighedsnære produktion med de ressourcer, den enkelte har. Der er i produktionen faguddannet personale, der agerer mesterlære og som støtter og guider den unge i værkstedet og i hverdagen. Udover at vores håndværkere har god erfaring med at arbejde med unge mennesker med udfordringer, har vi i huset også lærer, pædagog, psykoterapeut og socialrådgiver ansat. Den unge kan vælge at være tilknyttet ét eller flere af værkstederne og forløbet er kombineret med eksterne virksomhedspraktikker, undervisning, ADL og motion.

Målgruppen for STU er unge mellem 16 og 25 år med særlige behov, såsom fysisk og/eller psykisk handicap, samt diagnoser inden for autismespektret eller lignende udviklingsforstyrrelser som har vanskeligheder med at kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

Christian og ung i værksted

Indhold
I Råt&Godt STU arbejder vi ud fra et helheds- og individuelorienteret perspektiv, hvor vi tilrettelægger uddannelsen med udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har derfor fokus på den unges individuelle kompetencer, udfordringer, interesser og behov.
I Råt&Godt STU er den understøttende undervisning fokuseret omkring praktisk anvendelighed, således at eleven opnår færdigheder der kan anvendes i forskellige sammenhænge i livet. Den understøttende undervisning i værkstedet er delt op i forskellige temauger, hvor der er særligt fokus på eksempelvis dansk, matematik eller bæredygtighed. Derudover er der motion og fællestimer samt vejledning.

Der er under forløbet mulighed for at blive tilknyttet følgende værksteder
• Tømrer/snedkerværksted
• Smedeværksted
• Malerværksted
• Syværksted
• Lager og logistik afdeling
• Salg og service
• Web- og SoMe-afdeling med foto, video, grafisk arbejde og marketing

Der er mange muligheder i Råt&Godt, og vi er altid klar på at svare på spørgsmål om vores forløb. STU brochuren her giver desuden yderligere uddybende information.

Råt&Godt – fordi mennesker og materialer fortjener en chance til.

Syværksted

Brochure: STU

Råt&Godt STU pdf brochure

Printvenlig version af STU brochure (med hvid baggrund): Hent her.

Carsten og Signe i værksted

Råt&Godt Beskæftigelsestilbud

Råt&Godt tilbyder afklarings- og opkvalificeringsforløb jf. LAB § 91 til unge, der ikke trives i uddannelse eller job. Målgruppen er unge i alderen 18-30 år, der har særlige udfordringer, som gør det vanskeligt for dem, at gennemføre en uddannelse eller opnå og fastholde et ordinært arbejde.

Fælles er, at de har behov for en struktureret, helhedsorienteret og håndholdt indsats, inden de er klar til at påbegynde og gennemføre en uddannelse, eller varetage et arbejde på ordinære eller særlige vilkår.

Råt&Godt fungerer næsten som en almindelig arbejdsplads, men hvor de unge har mulighed for at afprøve forskellige former for håndværk samt kreativt og praktisk arbejde. Formålet er at styrke den enkeltes kompetencer, motivation og ejerskab i forhold til arbejdsmarkedet og skabe overgange til beskæftigelse.

I Råt&Godt mulighederne mange, og vi er altid til rådighed for uddybende spørgsmål omkring det, vi kan tilbyde.

Ung sliber

Det kan være inden for fag som:

  • Tømrer, snedker, maler, smed, murer og øvrige håndværksfag.
  • Syerske, designer, kunstner, tegner og illustrator.
  • Digitalisering, website, sociale medier, fotografering og marketing.
  • Detail- og servicefag.

Overskuddet af alt salg går til udvikling af Råt&Godts tilbud, til sociale arrangementer og udflugter for de unge eller til praktisk eller økonomisk støtte til den enkelte i særlige tilfælde.

Vi ønsker at gøre en forskel for de unge, som mangler støtte til at komme videre i livet, i den retning, som er individuelt rigtig for vedkomne.

Råt&Godt – fordi mennesker og materialer fortjener en chance til.

Værksted med ung

Brochure: Beskæftigelsestilbud

Råt&Godt Beskæftigelsestilbud pdf brochure

Printvenlig version af beskæftigelsestilbud brochure (med hvid baggrund): Hent her.

Printvenlig kompakt beskæftigelsestilbud flyer (z-fold – med hvid baggrund):  Hent her (z-fold).

Kontakt os

Kontakt Råt&Godts socialrådgiver, Katrine, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Katrine Dalsgaard

Assisterende leder og socialrådgiver
E-mail: kontakt@raatoggodt.dk
Telefon: 50 47 02 82

Hvad får de unge ud af et forløb i Råt&Godt?

Hør Casper og Sarah fortælle om deres forløb i videoerne herunder.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os